Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP wiceliderem badania Benchmark Strategii Klimatycznych

LPP wiceliderem badania Benchmark Strategii Klimatycznych

26.11.2021

W badaniu „Benchmark Strategii Klimatycznych”, przeprowadzonym przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible Polska, spółka odzieżowa LPP znalazła się w gronie liderów najlepiej raportujących kwestie klimatyczne. W ocenie strategii firm z grupy WIG20 i mWiG40 brano pod uwagę m.in. politykę i cele klimatyczne spółek, emisyjność czy partnerstwa na rzecz klimatu. Drugie miejsce w rankingu to kolejna po badaniu Spółek Świadomych Klimatycznie, wysoka ocena LPP w zakresie raportowania wpływu spółki na środowisko.

Eksperci i praktycy ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible Polska opublikowali wyniki pierwszej edycji rankingu „Benchmark Strategii Klimatycznych”, w którym poddali ocenie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40 oraz sposób raportowania przez nie kwestii klimatycznych. Spółki oceniono w 14 kategoriach pod względem tworzenia, wdrażania, zarządzania, mierzenia i raportowania w obszarze klimatyczno-środowiskowym.

Szczególną uwagę przywiązywano m.in. do polityk klimatycznych spółek oraz ich celów, zakresu działania, ale też kwestii mierzenia emisji CO2 czy zarządzania ryzykami klimatycznymi. Badaniu poddano także ocenę świadomości ogólnej spółek nt. celów i polityk klimatycznych, poprzez integrację strategii biznesowej z nimi. Doceniono także działania firm na rzecz włączania w inicjatywy środowiskowe wyspecjalizowanych organizacji, czy realizację partnerstw na rzecz celów klimatyczno-środowiskowych.

Autorom badania zależało na szczegółowej ocenie polityk klimatycznych spółek, zwłaszcza pod kątem ich skonkretyzowania, ale i trudności oraz kwantyfikowalności wytyczonych celów na kolejne lata. Pod uwagę brane były także takie obszary, jak efektywność energetyczna oraz plany w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W wyniku przeprowadzonej oceny, polska spółka odzieżowa otrzymała 18 punktów na 23 możliwych do zdobycia, co dało jej wysokie – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rankingu firm najlepiej raportujących kwestie klimatyczne.

„Benchmark Strategii Klimatycznych” to drugie w bieżącym roku niezależne badanie, w którym tak wysoko oceniono polskiego producenta odzieży w zakresie raportowania kwestii klimatycznych i wpływu działalności spółki na otoczenie. We wrześniu br. LPP otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w trzeciej edycji badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska.

Jak zapewniają organizatorzy „Benchmarku Strategii Klimatycznych”, badanie jest rzetelną i kompleksową analizą rynku pod względem strategii klimatycznych oraz prezentacją najlepszych praktyk w tym zakresie wyróżniających się na tle rynku. Stanowi też kompendium wiedzy na temat najskuteczniejszych narzędzi służących ograniczaniu ryzyk klimatycznych i środowiskowych.

Więcej informacji o rankingu na stronie https://goresponsible.pl/2021/11/24/wyniki-pierwszej-edycji-benchmarku-strategii-klimatycznych/

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 26 rynkach stacjonarnych, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki, Tel Awiw czy Moskwa. Oferta online dostępna jest na 31 rynkach. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni przekraczającej 1,6 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 22 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.