Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP wysoko ocenione w raporcie klimatycznym CDP Climate Change 2020

LPP wysoko ocenione w raporcie klimatycznym CDP Climate Change 2020

05.02.2021

W najnowszej edycji badania CDP Climate Change 2020, przeprowadzonego przez międzynarodową organizację Carbon Disclosure Project, LPP otrzymało wysoką ocenę „B”, tj. wyższą aniżeli średnia dla branży, Europy i świata. To potwierdza znaczącą rolę polityki klimatycznej w strategii biznesowej gdańskiego przedsiębiorstwa.

Carbon Disclosure Project to międzynarodowa organizacja non-profit, która od lat bada poziom świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw, miast i regionów. Dostarcza rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat wpływu poszczególnych instytucji na środowisko, dążąc w ten sposób do zmotywowania ich do zmiany podejścia i budowy zrównoważonej gospodarki mającej długofalowo pozytywny impakt na ludzi i planetę. CDP zaprasza do udziału w programie i dokonuje oceny na podstawie odpowiedzi na pytania ujęte w ramach aż 11 grup kryteriów. Pozyskiwane informacje pomagają zidentyfikować rosnące wyzwania oraz wskazać na nowe, możliwe do realizacji inicjatywy, których wymagają dziś coraz częściej inwestorzy i klienci. Światowa gospodarka postrzega CDP jako złoty standard sprawozdawczości środowiskowej. Obecnie z tych danych korzysta ponad 500 inwestorów z całego świata.

Organizacja prowadzi programy raportowania m.in. w takich obszarach, jak łańcuch dostaw, zmiany klimatu czy gospodarowania zasobami wodnymi oraz leśnymi. W tegorocznej edycji programu w obszarze zmian klimatu analizą objęto prawie 10 tys. firm z całego świata. Spośród zaproszonych do raportowania 70 spółek z Polski notowanych na warszawskiej GPW – udział w badaniu wzięły tylko 24 przedsiębiorstwa. Metodologia oceny sprowadza się do dziewięciostopniowej skali alfabetycznej, zaczynając od „A” aż do „F”*, która w ramach 11 grup kryteriów pokazuje poziom świadomości klimatycznej spółki i stopień implementacji działań w procesach zarządzania. Polski producent odzieży otrzymał ocenę „B”, dołączając tym samym do międzynarodowego grona 36% firm z tak obiecującym wynikiem. Spółka uplasowała się nie tylko powyżej średniej europejskiej, ale i światowej – które uzyskały notę „C”, ale także powyżej średniej dla branży retail wynoszącej „B minus”. -Bardzo cieszy nas wynik tegorocznego raportu CDP oraz fakt, że znaleźliśmy się w gronie firm, które tak jak my, w swojej codziennej działalności podejmują skoordynowane działania na rzecz środowiska. Szczególnym powodem do naszej dumy jest fakt uzyskania przez LPP wyniku lepszego od średniej w branży, a nawet średniej europejskiej. To potwierdza naszą konsekwencję w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Wyniki raportu opracowywane są na podstawie formularzy dostarczonych przez spółki. Spośród 11 ocenianych obszarów, na ostateczny bardzo dobry wynik LPP wpływ miało uzyskanie oceny „A” w aż 3 kategoriach: emisje w zakresie 3, zarządzanie kwestiami klimatycznymi oraz inicjatywy zmierzające do redukcji śladu węglowego. Bardzo wysoko oceniono także transparentność w zakresie ryzyk, emisję w zakresie 1 i 2 (bezpośrednie oraz pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych) oraz zaangażowanie w łańcuchu wartości czy stawiane cele klimatyczne.

– Warto zwrócić uwagę na wysoką ocenę „A” przyznaną LPP w kryterium „Emisji w zakresie 3”. Spółka bez wątpienia wyróżnia się na tle sektora retail na całym świecie, dla którego średnia wynosi „D”. W nomenklaturze CDP oznacza to, że branża dostrzega wyzwania i pisze o nich wprost w raporcie, ale nie podejmuje działań w tym obszarze. – mówi Michał Stalmach, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska. – Emisje w zakresie 3 są bardzo ważne, ale jednocześnie niezwykle trudne i czasochłonne do wyliczenia. Analiza wymaga obliczenia śladu węglowego z działalności firmy w całym łańcuchu wartości, czyli nie tylko z wytworzenia czy wyhodowania surowców, produkcji ubrań, transportu ale również z fazy użytkowania produktów przez klientów. LPP wie, że to właśnie w tym obszarze powstaje najwięcej wyzwań i na tym skupiła swoje działania. Świadczy to nie tylko o wysokiej świadomości klimatycznej firmy, ale przede wszystkim o skali wysiłku włożonego w obliczenia emisji tego obszaru – dodaje Michał Stalmach.

Spółka LPP od lat zwiększa zasięg swoich działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. W ramach nowej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025 polska firma rodzinna dokonała jednak fundamentalnej zmiany w podejściu do prowadzenia biznesu, czyniąc ją integralnym elementem strategii rozwojowej. – Wyniki raportu CDP dają nam bez wątpienia dodatkowy powód do dumy. Pomimo trudnego dla stabilności biznesu 2020 roku, kontynuowaliśmy nasz ‘zielony zwrot’ w strategii biznesowej, czego efekty są już doceniane przez grono niezależnych ekspertów. – mówi Przemysław Lutkiewicz. – Raportowanie niefinansowe, a tym samym transparentność firm nabiera coraz większego znaczenia nie tylko dla rynku kapitałowego i inwestorów, ale i klientów. Ta perspektywa staje się powoli częścią naszego otoczenia i z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia – dodaje.

*OBJAŚNIENIE OCEN:

  • „A” oraz „A minus” (Leadership) – implementacja najlepszych praktyk,
  • „B” oraz „B minus” (Management) – podejmowanie skoordynowanych działań w kwestiach klimatycznych,
  • „C” oraz „C minus” (Awareness) – świadomość wpływu, wiedza nt. zagadnień klimatycznych,
  • „D” lub „D minus” (Disclosure) – brak działań, ale jest świadomość kwestii klimatycznych,
  • W sytuacji braku odpowiedzi na zaproszenie do raportu, podmiot otrzymuje ocenę „F”.


______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 29 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.