Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP złożyło pozew o ochronę dóbr osobistych

LPP złożyło pozew o ochronę dóbr osobistych

14.04.2020

• W związku z naruszającymi dobre imię firmy LPP artykułami opublikowanymi 22 marca przez redakcję internetowego wydania tygodnika Newsweek, spółka złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

• Wartość przedmiotu sporu wynosi 3 000 000 PLN. Kwota roszczenia po uprawomocnieniu wyroku, zostanie decyzją LPP przekazana na cel społeczny i wsparcie gdańskich placówek medycznych i opiekuńczych.

• W obliczu epidemii koronawirusa intencją firmy od początku było niesienie pomocy najbardziej potrzebującym – najpierw w Chinach, a obecnie w Polsce.

Polska spółka odzieżowa złożyła pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko wydawcy tygodnika Newsweek – Ringier Axel Springer Polska, redaktor naczelnej newsweek.pl – Aleksandrze Karasińskiej oraz autorom publikacji – Wojciechowi Cieśli i Julii Daukszy. To efekt rozpowszechniania przez redakcję nieprawdziwych twierdzeń i sugestii dotyczących działań podejmowanych przez LPP, związanych z zakupem masek ochronnych dla osób dotkniętych epidemią Covid-19 w Chinach na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

Przedmiotem sporu są artykuły opublikowane 22 marca br. w wydaniu internetowym tygodnika Newsweek, które w opinii zarządu LPP w sposób bezpodstawny podważają intencje, jakie przyświecały firmie w momencie udzielania pomocy jej pracownikom, placówkom dyplomatycznym, także Polakom stacjonującym w Chinach, z którymi placówki te pozostawały w stałym kontakcie, wreszcie wieloletnim chińskim partnerom biznesowym.

W naszej opinii działanie redaktorów opisujących akcję pomocową dla Chin z okresu początków epidemii było tendencyjne, a przede wszystkim wysoce nierzetelne. Wprowadziło opinię publiczną w błąd. Sugerowanie jakoby nasza firma działała jedynie w interesie zabezpieczenia własnych korzyści jest bezpodstawne i deprecjonuje realizowane przez nas działania charytatywne, a co najważniejsze godzi w dobre imię naszej firmy. Dlatego nie mogliśmy pozostać obojętni na tak nieuczciwe praktyki ze strony redakcji – komentuje Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

Spółka wnioskuje o zasądzenie kwoty 3 000 000 PLN, która po uprawomocnieniu wyroku sądu, zostanie przekazana na cel społeczny. Beneficjentami tej sumy będzie Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz gdańska Fundacja Hospicyjna, które otrzymują odpowiednio po 1 500 000 PLN każda. Oprócz roszczeń finansowych, które zostaną przekazane na cele charytatywne, LPP wnioskuje również o zasądzenie wobec redakcji obowiązku usunięcia wszystkich artykułów opublikowanych 22 marca, publikacji przez wszystkich pozwanych indywidualnie przeprosin oraz zakazu rozpowszechniania twierdzeń sugerujących, że stanowisko firmy w tej sprawie jest nieprawdziwe.

Działalność społeczna jest naturalną częścią naszej działalności, dlatego zawsze staramy się odpowiadać na najpilniejsze potrzeby i realnie pomagać tym, którzy w danym momencie tego najbardziej potrzebują. Na początku roku, kiedy o epidemii myśleliśmy wszyscy tylko jak o problemie krajów azjatyckich, bez zastanowienia odpowiedzieliśmy na apel naszych pracowników i partnerów z Chin. Dziś pomoc potrzebna jest tu w Polsce i mimo trudnej sytuacji całej firmy, nie wyobrażamy sobie, aby takiego gestu wsparcia miałoby zabraknąć – dodaje Sławomir Łoboda.

W ramach prowadzonych przez LPP działań wspierających walkę ze skutkami epidemii, firma przekazała dotychczas już 250 tys. sztuk masek ochronnych do blisko 100 placówek medycznych. Wsparcie trafiło do szpitali jednoimiennych, szpitali zakaźnych i innych ośrodków ochrony zdrowia nie tylko z Pomorza czy Małopolski, ale również do innych regionów naszego kraju m.in. Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy, Kielc czy Białegostoku. Jednocześnie gdańska firma zdecydowała o przekazaniu na rzecz szpitali zakaźnych w Gdańsku i w Krakowie 10 proc. obrotu ze sprzedaży wiosennej kolekcji Joyful#EcoAware marki Reserved oraz 10 proc. ze sprzedaży kolekcji z linii ECOAware marki Mohito. Zaangażowanie LPP w akcję pomocową w związku z epidemią koronawirusa przybiera różne formy. Pracownicy gdańskiej firmy m.in. szyją bawełniane maseczki i fartuchy dla personelu niemedycznego szpitali na Pomorzu i w Małopolsce. Ponadto, LPP przekazała 100 komputerów dla młodych mieszkańców domów dla dzieci, aby mogli oni kontynuować zdalnie edukację.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. LPP pełni ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.