Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe W obliczu kryzysu polskie firmy powołują Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

W obliczu kryzysu polskie firmy powołują Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

18.03.2020

Przedsiębiorcy, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności, świadomi katastrofalnych skutków kryzysu wywołanego epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podjęli decyzję o powołaniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych i innych zrzeszyli się, by razem podejmować działania, które przyczynią się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie miejsc pracy setek tysięcy pracowników, a także całej rzeszy kooperantów współpracujących z nimi na co dzień. Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. W obecnej sytuacji konieczne jest bowiem natychmiastowe wsparcie ze strony Państwa.

Polskie firmy, z długoletnią tradycją rodzinną, stanęły w obliczu katastrofy. Po zamknięciu swoich sklepów, w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego, firmy praktycznie z dnia na dzień utraciły zdolność dalszego funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym czasie – ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących.

Bez niezwłocznej pomocy ze strony Państwa, firmy, które od lat są chlubą polskiej gospodarki i jej wizytówką na rynkach zagranicznych, nie przetrwają kryzysu, a tysiące ludzi zostanie bez pracy. Dlatego Związek zwrócił się w liście do rządu z postulatami, w których wskazuje kierunkowe obszary oraz propozycje do dyskusji i wypracowania docelowych rozwiązań.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług [ZPPHiU], zrzesza ponad 50 firm reprezentujących wyłącznie polskie marki i polski kapitał, prowadzący z powodzeniem działalność w zakresie handlu i usług. Firmy zrzeszone w ZPPHiU zatrudniają ponad 150.000 osób. Wszystkie te firmy zostały nagle pozbawione przychodów na skutek zamknięcia centr handlowych. Nie istnieje w Polsce branża, której skutki epidemii korona wirusa dotknęłaby dotkliwiej. Po dyskusji pomiędzy firmami należącymi do ZPPHiU wypracowane zostały postulaty, których spełnienie jest najważniejsze dla wszystkich firm należących do ZPPHiU i warunkuje dalszą egzystencję tych firm. Ewentualny upadek tych firm spowoduje, że branża handlu detalicznego i usług mająca polskie korzenie, która skutecznie konkuruje z największymi firmami Europy, upadnie z dramatycznymi skutkami dla polskiej ekonomii, budżetu i społeczeństwa.

POSTULATY

Ochrona miejsc pracy

1. Partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników na poziomie co najmniej 80 % płacy podstawowej za okres nieświadczenia pracy lub skrócenia czasu pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii.

2. Umożliwienie pracodawcy:

(I) skrócenia wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia,

(II) wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy).

na mocy decyzji pracodawcy bez konsultacji z pracownikami.

3. Pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego oraz odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Zachowanie płynności

1. Zwolnienie wynajmujących ze zobowiązań podatkowych od opłat czynszowych, za okres zamknięcia centrów handlowych oraz umożliwiających opłacanie podatków od czynszów faktycznie uiszczonych czynszów i opłat.

2. Wypracowanie rozwiązań zobowiązujących, w tym gwarancji rządowych, banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych, na bazie wyników z lat 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych, których płynność została zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa.

3. Zwolnienie ze składek na ZUS dla branży handlu detalicznego i usług przez okres zamknięcia centr handlowych.

4. Zwolnienie z podatków CIT, PIT, VAT dla branży handlu detalicznego i usług naliczanych za okres zamknięcia centr handlowych.

Kwestie społeczne

1. Przedsiębiorca powinien mieć możliwość czasowego zawieszenia całości lub części działalności przedsiębiorstwa, z gwarancją dofinansowania ze środków publicznych.

2. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wszelkiego rodzaju darowizn na rzecz jednostek podejmujących działania w związku ze zwalczaniem koronawirusa.

3. Zniesienie barier otrzymywania pomocy publicznej.

4. Zawieszenie przepisów prawa rodzących po stronie reprezentantów dłużników i samych dłużników odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (innego wniosku do którego zobowiązany jest dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością), w tym przede wszystkim art. 21 ust. 3 i art. 373 § 1 Prawa upadłościowego, art. 299 § 1 i 3 oraz art. 586 Kodeksu spółek handlowych, art. 116 Ordynacji podatkowej.

Lista członków:

AGATA MEBLE, Answear, APART, BIG STAR Ltd, CCC, Gino Rossi, Cocodrillo, Sowa Sp. J., Diverse, Duka, Gatta, Home&You, Inglot Sp z o.o. Inglot, KAN Sp. z o. o. (Tatuum), Kazar Sp z o.o., LANCERTO S.A., LPP SA (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay), Martes Sport, Mediaexpert, Medicine, Monnari, Neonet S.A., Ochnik S.A., Redan S.A, Ryłko, Smyk, Solar, Yes S.A, Wojas Sp z o.o. Wojas, VRG S.A. (Wólczanka, Kruk, Vistula, Deni Cler, Bytom), Venezia, 4F OTCF Sp z o.o.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 200 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.