Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Zamiana w Zarządzie Spółki LPP

Zamiana w Zarządzie Spółki LPP

08.12.2014

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA ze skutkiem na 31 grudnia 2014 roku przy czym nadal pozostanie pracownikiem LPP SA.   „Moja decyzja nie jest związana z kwestiami zawodowymi. Będę rekomendował na moje miejsce bliskiego współpracownika Przemysława Lutkiewicza, który od sześciu lat pełni funkcję Dyrektora ds. Controlingu w naszej firmie” – komentuje swoją decyzję Dariusz Pachla. Pozostaję nadal w LPP i mam nadzieję, że od połowy przyszłego roku, będę wspierał Zarząd z ramienia Rady Nadzorczej.   Marek Piechocki – Prezes Zarządu oraz  Jerzy Lubianiec – Prezes Rady Nadzorczej jako główni akcjonariusze LPP SA zaproponowali Dariuszowi Pachli pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z wyrażeniem zgody, Marek Piechocki złoży wniosek do najbliższego WZA o wybór Dariusza Pachli na członka Rady Nadzorczej LPP SA.   Jednocześnie, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, planowanej na 10 grudnia br., Prezes Zarządu, zgłosi kandydaturę Przemysława Lutkiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za finanse. Przemysław Lutkiewicz, do tej pory ściśle współpracował z odchodzącym ze stanowiska Dariuszem Pachlą i jest  związany z firmą od ponad 6 lat, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Controlingu.     Przemysław Lutkiewicz Od 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego LPP SA stworzył od podstaw Dział Controllingu nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył narzędzia IT dostarczając informacji zarządczych, potrzebnych w kierowaniu wszystkim spółkami GK LPP SA. Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.   Karierę zawodową rozpoczął w roku 1994 w Powszechnym Banku Kredytowym SA. W latach 1995 – 2008 związany z PolCard SA / First Data Polska SA, gdzie zajmował stanowiska – od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA.   W latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu.   Urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Żonaty, dwie córki. Jego pasją są biegi długodystansowe, w tym maraton