Lpp S.A.

Możliwości awansu

01.11.2014
Doceniamy wiedzę, zaangażowanie i wyniki naszych ludzi . Wierzymy, że ludzie pracujący w LPP mają wielki potencjał, dlatego przy poszukiwaniu specjalistów, kierowników i dyrektorów na nowe, odpowiedzialne stanowiska w pierwszej kolejności realizujemy rekrutację wewnętrzną.