Lpp S.A.

Programy wolontariatu pracowniczego

04.08.2015
Pomaganie jest dla nas ważne, dlatego angażujemy się w akcje wspierające instytucje, które potrzebują pomocy. Wykorzystujemy naszą kreatywność w dobrym celu: remontujemy i malujemy szpitalne sale, budujemy kocie domki, rozdajemy dzieciom prezenty w szpitalu, przebrani za postaci z bajek.