Lpp S.A.

Dział Marketingu

06.07.2015
Sprawiamy, aby marki LPP budziły wśród naszych odbiorców konkretne, pozytywne emocje. Dział Marketingu każdej z marek pracuje nad strategią marketingową i komunikacją z klientem. W tym celu bada oczekiwania grupy docelowej i dostosowuje do niej swój przekaz. Członkowie poszczególnych zespołów dbają o wytworzenie i utrzymanie więzi pomiędzy odbiorcą i daną marką.