Lpp S.A.

Starszy Sprzedawca

03.08.2015
Starszy Sprzedawca to łącznik między kierownictwem salonu a personelem podstawowym. Oprócz rutynowych obowiązków Sprzedawcy, zajmuje się wdrażaniem nowych Pracowników w ich obowiązki, tak aby mogli szybko osiągnąć skuteczność w pracy. Starszy Sprzedawca koordynuje pracę wszystkich Sprzedawców w zakresie pomocy Klientom i zastępuje Kierownika Zmiany w czasie jego nieobecności oraz prowadzi szkolenia z procedur sprzedażowych. Starszego Sprzedawcę obowiązuje znajomość prawa wymiany i reklamacji towaru.