Oferty pracy

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy
pracownika na stanowisko:

Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Miasto: Brześć Kujawski Dział: Logistyka

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:

 • Kierowanie całością prac dużego, wysoce zautomatyzowanego centrum dystrybucyjnego (1000+ pracowników)
 • Kierowanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z uruchamianiem nowego zakładu
 • Planowanie, koordynacja i nadzorowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych w celu osiągania wyznaczonych zadań
 • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie planowania i zarzadzania produkcja oraz utrzymaniem ruchu
 • Przygotowanie, zarządzanie i monitorowanie realizacji budżetu oraz podejmowanie działań zapewniających dotrzymywanie celów budżetowych
 • Inicjowanie działań i nadzór nad procesem ciągłego doskonalenia i optymalizacji procesowej oraz kosztowej, zapewnienie wysokiego poziomu jakości i terminowości
 • Zarządzanie podległymi pracownikami w sposób efektywnie wykorzystujący i rozwijający ich potencjał oraz kompetencje
 • Wdrożenie i nadzorowanie procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy
 • Ścisła współpraca z centralą i innymi jednostkami operacyjnymi firmy
 • Reprezentowanie firmy przed kontrahentami i instytucjami zewnętrznymi

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:

 • Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ewentualnie logistyczne lub ekonomiczne
 • Posiada minimum 5 lat doświadczenia na wyższym szczeblu zarządzania, obejmującym zbliżony zakres obowiązków jak: Dyrektor Zakładu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Produkcji
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarzadzania produkcją o wysokim stopniu automatyzacji
 • Zna od strony praktycznej nowoczesne systemy zarządzania produkcją
 • Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • Posiada dobrze rozwinięta umiejętność komunikacji, przekazywania i dzielenia się wiedzą
 • Przejawia proaktywną postawę, samodzielność i dobrą organizację pracy
 • Posiada praktyczną wiedzę z zakresu optymalizacji procesów i kosztów
 • Posiada wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • Posiada umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Zna język angielski w stopniu bardzo dobrym
 • Jest odporna na stres

OFERUJEMY:

 • Uczestnictwo w pracach międzynarodowego zespołu menadżerskiego odpowiedzialnego za utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w oparciu o najnowsze technologie.
 • Bycie członkiem globalnej, stabilnej i szybko rozwijającej się organizacji
 • Atrakcyjne warunki pracy i system wynagrodzeń