Oferty pracy

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy
pracownika na stanowisko:

Junior Data Engineer

Miasto: Gdańsk Dział: Dział e-commerce

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:

 • Rozwijanie oraz utrzymanie istniejącej hurtowni danych zgodnie z dobrymi praktykami w oparciu o aktualne standardy
 • Utrzymywanie wysokiej jakości kodu, pisanie testów jednostkowych, przeprowadzanie code review
 • Przygotowywanie raportów korzystając z narzędzi Microsoft, w tym Reporting Services, Power BI, Excel
 • Optymalizacja istniejących procesów na poziomie kodu SQL, procesów ETL oraz struktur baz danych
 • Wsparcie i konsultacje z analitykami w zakresie potrzeb biznesowych, możliwych rozwiązań, dostępnych technologii
 • Analiza potrzeb biznesowych, analiza danych, rekomendacje zmian i ulepszeń w algorytmach
 • Współpraca z innymi zespołami w celu zapewnienia ciągłości procesów biznesowych

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:

 • Zna tematykę hurtowniami danych
 • Dobrze zna T-SQL oraz SQL Server
 • Zna SSIS, Git
 • Jest zaznajomiona z technikami optymalizacji kodu SQL, struktury bazy danych
 • Jest komunikatywna i otwarta na nowe rozwiązania

OFERUJEMY:

 • Realny wpływ na rozwój firmy i zastosowane technologie
 • Elastyczne formy współpracy: Umowa o Pracę lub kontrakt B2B w nowej Spółce Technologicznej LPP - Silky Coders
 • Inspirujące środowisko pracy oraz możliwości podnoszenia kompetencji
 • Dostęp do nowych technologii i pracę w innowacyjnych projektach
 • Możliwość wzięcia udziału w konferencjach, hackathonach i szkoleniach