LPP W LICZBACH

Od 2001 r. LPP jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2014 r. awansowaliśmy do indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów warszawskiego parkietu. Osiągane wyniki to efekt konsekwentnego działania, opartego na sprawnym modelu biznesowym, na który obok umiejętności szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się trendy i dotarcia do klientów z modnymi produktami, składa się także zasięg prowadzenia działalności oraz racjonalna polityka zarządzania kosztami.

LPP – ROZWÓJ POWIERZCHNI W TYS. M2

(2008-2017)ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW LPP

(2008-2017)SPRZEDAŻ (MLN €)

(2008-2017)ZYSK NETTO (MLN €)

(2008-2017)OGÓLNECENTRUM DYSTRYBUCYJNE