Wizja, misja i wartości są dla nas inspiracją w codziennej pracy i wpływają na nasz sposób funkcjonowania. Misja określa rolę i cel istnienia LPP, wizja – definiuje nasze ambicje i wyznacza kierunek, którym podążamy. Wartości opisują sposób, w jaki pracownicy LPP zachowują się, niezależnie od piastowanego stanowiska i uzupełnia wszystkie wcześniej wymienione elementy. Wartości są jak kod DNA. Nie tylko wpływają na nasz sposób funkcjonowania jako organizacji, ale także określają nasze podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i wszystkich akcjonariuszy.

NASZA MISJA

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM

W WYRAŻANIU EMOCJI I SPEŁNIANIU

MARZEŃ POPRZEZ ICH WYGLĄD.

NASZA WIZJA

PASJA NAPĘDZA NASZE DZIAŁANIE,

SPRAWIAJĄC, ŻE STAJEMY SIĘ NAJLEPSZĄ

FIRMĄ ODZIEŻOWĄ NA ŚWIECIE.

NASZE WARTOŚCIFIRE–FUELLED

ROZPALA NAS WEWNĘTRZNY OGIEŃ.

Jesteśmy pełni energii. Naszą pasją jest nasz biznes, nasze marki i nasi klienci. Jesteśmy dumni z bycia częścią LPP.


AMBITION–DRIVEN

AMBICJA NAPĘDZA NAS W DZIAŁANIU.

Szukamy wciąż nowych wyzwań i dążymy do tego, by być najlepsi. Mamy odwagę sięgać po więcej. Spodziewamy się niespodziewanego.


SOCIALLY–RESPONSIBLE

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TO, CO ROBIMY.

Dbamy o nasze bliższe i dalsze otoczenie. Wspieramy pracowników i partnerów. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, by działać w zgodzie z naturą.


TEAM–ORIENTED

JAKO ZESPÓŁ JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ SIŁĄ.

Zdanie każdego członka naszego zespołu jest tak samo ważne. Traktujemy wszystkich tak, jak chcielibyśmy być sami potraktowani. Uczciwość, szacunek, sprawiedliwość i tolerancja to nasze drogowskazy do działania.