Audytorzy LPP regularnie wizytują zakłady produkcyjne na całym świecie. Łącznie w latach 2013-2017 przeprowadzonych zostało 6,5 tys. audytów, z czego 1,5 tys. w samym Bangladeszu.

Wyznaczamy standardy