Dzielimy się z Wami odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Jasno i klarownie staraliśmy się wytłumaczyć na czym polega nasz biznes. Wierzymy, że dzięki temu, poznacie nas lepiej.

Bezpieczeństwo pracy i kwestia przestrzegania praw osób produkujących kolekcje naszych marek, jest dla nas absolutnym priorytetem. Od 2013 roku na działania w tym obszarze przeznaczyliśmy kwotę 16 milionów złotych. Wszyscy nasi zagraniczni dostawcy mają obowiązek podpisania i przestrzegania Kodeksu Postępowania LPP. Jest to dokument określający wymagania, jakie LPP stawia swoim zagranicznym dostawcom w zakresie warunków zatrudnienia, w tym m.in. polityki wynagrodzeń, bezwzględnego zakazu zatrudniania dzieci, dobrowolności pracy, wolności stowarzyszania się oraz równego traktowania wszystkich pracowników. Kodeks wyznacza również standardy BHP, a także zobowiązuje dostawców do dbałości o środowisko naturalne. Przestrzeganie Kodeksu jest sprawdzane w fabrykach przez kontrolerów LPP. W te działania zaangażowanych jest obecnie, tylko w Bangladeszu, 25 osób. Ponadto współpracujemy z zewnętrznymi specjalistami z renomowanej firmy audytorskiej SGS. Jesteśmy także członkiem organizacji ACCORD (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety), działającej w imieniu naszej branży na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle odzieżowym w Bangladeszu.

Fabryki, z którymi współpracujemy realizują równocześnie zlecenia dla wielu firm odzieżowych z różnych części świata. Z żadnego zakładu produkcyjnego nie korzystamy na zasadach wyłączności. W działania naprawcze w Azji najmocniej angażujemy się w tych zakładach, dla których jesteśmy głównym odbiorcą. W nich nasz wpływ na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa jest najskuteczniejszy.

Więcej informacji o kontroli naszego łańcucha dostaw znajdziesz tu: Kontrola łańcucha dostaw

Katastrofa budowlana, która była szokiem dla całej globalnej branży odzieżowej, całkowicie zmieniła podejście naszej firmy do kontroli warunków pracy w zakładach, którym zlecamy produkcję. W 2013 roku włączyliśmy się w działania naprawcze przekazując dobrowolną darowiznę na rzecz poszkodowanych i rodzin ofiar katastrofy. Jako jedyna firma z Polski przystąpiliśmy także do organizacji ACCORD (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety), której jesteśmy aktywnym członkiem. W Dhace działa także nasze biuro przedstawicielskie, którego pracownicy zajmują się kontrolami w fabrykach i współpracują z zewnętrznymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces. Dzięki wszystkim tym działaniom już dziś możemy mówić o wielu realnych, pozytywnych zmianach w fabrykach, którym zlecamy produkcję w tym kraju.

    • W 91 proc. fabryk wymieniono już lub zmodernizowano instalacje elektryczne.
    • W 78 proc. podmiotów zainstalowano dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.
    • W 66 proc. zakładów wzmocniono konstrukcję budynków, a w wielu przypadkach przeniesiono produkcję do nowych obiektów.

100 proc. fabryk, z którymi współpracujemy jest pod ścisłą kontrolą ACCORD.

Nasza strategia polega na rozwijaniu zaplecza projektowego i kanałów sprzedaży natomiast, podobnie jak nasi globalni konkurenci, nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych. Szycie naszych kolekcji zlecamy firmom zewnętrznym, prowadzącym działalność w Polsce oraz w wielu krajach Europy i Azji. Taki model biznesowy pozwala naszym kupcom lokować produkcję poszczególnych modeli w fabrykach, które specjalizują się w produkcji konkretnego typu odzieży.

W Polsce i innych krajach europejskich zlecamy przede wszystkim produkcję modeli uwzględniających najświeższe modowe trendy, w przypadku których szczególnie zależy nam na szybkim dostarczeniu ich do klienta. W Europie współpracujemy z dostawcami m.in. z Włoch, Portugalii i Turcji.

Naszym kontrahentom w Azji zlecamy wykonanie modeli zaprojektowanych na wiele tygodni przed premierą kolekcji – zwykle jest to odzież adresowana do szerokiej grupy odbiorców, dostępna we wszystkich salonach danej marki i zamawiana przez nas w największej liczbie egzemplarzy. W Azji współpracujemy z dostawcami m.in. z Chin, Bangladeszu, Indii oraz Wietnamu.

Coraz większa część kolekcji naszych marek powstaje w Polsce. Do 11,2% kolekcji marek LPP pochodzi z Polski, co oznacza, że prawdopodobnie jesteśmy największym zleceniodawcą w branży. W sumie, w naszym kraju współpracujemy z 50 podmiotami, zatrudniającymi łącznie tysiąc osób. Ze względu na coraz szybciej zmieniające się trendy i coraz krótszy czas, w jakim dostarczamy naszym klientom modele typu ‘must have’, rozwój współpracy z polskimi dostawcami jest dla nas bardzo ważny. Stale poszukujemy nowych kontrahentów w kraju, ponieważ nasza strategia zakłada, że odsetek zamówień LPP w Polsce będzie w najbliższych latach dynamicznie się zwiększał.

Przez ostatnie 7 lat (2010-2017) na inwestycje przeznaczyliśmy łącznie prawie 2,7 mld zł. Dzięki temu stworzyliśmy ponad kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy, otworzyliśmy nowe lub zmodernizowaliśmy salony sprzedaży oraz zaplecze projektowe i logistyczne. Dodatkowo na działania kontroli łańcucha dostaw przeznaczyliśmy 16 milionów złotych.

Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Nasza sieć sprzedaży obejmuje obecnie całą Polskę, a także kraje Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Bałkany, a także Bliski Wschód. Milionom naszych klientów, odwiedzających salony sprzedaży oraz sklepy online, oferujemy odzież, akcesoria i obuwie pięciu popularnych marek – Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay.

Nasza sieć sprzedaży liczy obecnie około 1,7 tysiąca salonów zlokalizowanych w najlepszych galeriach i przy prestiżowych ulicach handlowych. Ich powierzchnia to obecnie w sumie ponad 1 001 tysięcy metrów kwadratowych.
Łącznie w naszych biurach, logistyce i strukturach sprzedaży tworzymy ponad 25 tysięcy miejsc pracy. Co roku klienci kupują ok. 170 milionów produktów.

Nasi projektanci, graficy i technolodzy w każdym sezonie przygotowują kolekcje marek LPP uwzględniające najnowsze światowe trendy modowe. Filozofia LPP to lokalne myślenie i globalne działanie, dlatego budując nasz biznes, dostosowujemy ofertę poszczególnych marek do preferencji klientów w różnych krajach.

Nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych – wykonanie kolekcji, podobnie jak nasi globalni konkurenci, zlecamy firmom zewnętrznym w Polsce, a także w innych krajach Europy oraz w Azji. Inwestujemy zarówno w rozbudowę sieci sprzedaży w krajach, w których nasze marki są już znane, jak i na nowych, perspektywicznych rynkach. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na umacnianiu rozpoznawalności naszej flagowej marki, Reserved, w Europie.

Równocześnie inwestujemy w nowoczesne kanały sprzedaży i ich wzajemną integrację, czyli omnichannel. Niebawem będziemy mieć sklepy online na wszystkich rynkach, na których posiadamy własne sklepy stacjonarne. Mamy świadomość znaczenia e-commerce w branży odzieżowej i widzimy w nim ogromny potencjał do dalszego rozwoju. Dzięki znaczącym inwestycjom w ten obszar działalności, nasza sprzedaż internetowa rośnie w tempie 100 procent rocznie.

Mamy świadomość wpływu, jaki cała nasza branża wywiera na globalną gospodarkę, relacje społeczno-ekonomiczne i środowisko naturalne. Wraz z rozwojem biznesu skala naszego zaangażowania w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu dynamicznie rośnie. Tego oczekują nasi klienci, pracownicy, akcjonariusze, kontrahenci i cała opinia publiczna. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na czterech obszarach. Pierwszym z nich jest odpowiedzialność za produkt – zasady, według których jest projektowany, warunki w jakich powstaje oraz sposób w jaki jest dostarczany do klientów. Drugi obszar dotyczy relacji z kandydatami do pracy oraz obecnymi i byłymi pracownikami, trzeci obszar dotyczy naszych relacji z szerokim otoczeniem społecznym – klientami, branżą modową oraz lokalnymi społecznościami. Czwarty obszar reguluje natomiast zasady, na jakich działamy jako organizacja, a także nasze praktyki zarządcze, czyli sposób w jaki prowadzimy biznes.

W pierwszych latach naszej działalności koncentrowaliśmy się na działalności charytatywnej. Teraz naszym priorytetem jest kontrola i poprawa warunków pracy w fabrykach, którym zlecamy produkcję w krajach rozwijających się – przede wszystkim w Azji. Zwracamy ogromną uwagę na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania praw i wolności osób zaangażowanych w produkcję kolekcji naszych marek.

Od lat konsekwentnie angażujemy się także w edukację przyszłych pracowników branży modowej. Współpracujemy z najlepszymi uczelniami artystycznymi w Polsce, a nasi projektanci dzielą się ze studentami i absolwentami kierunków artystycznych swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu młodzi ludzie, jeszcze zanim wejdą na rynek pracy, poznają proces tworzenia kolekcji dla marek o międzynarodowej rozpoznawalności.