DYWIDENDAInformacja na temat dywidendySpółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.Historia wypłat dywidendy przez LPP SARok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (mln zł) Dywidenda na akcję (zł) Procent wypłaty z zysku jednostkowego Procent wypłaty z zysku skonsolidowanego Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2017 73,34 40,00 14,86% 16,64% 24.08.2018 0,45% 14.09.2018
2016 65,53 35,74 23,40% 37,49% 04.09.2017 0,50% 20.09.2017
2015 59,90 33,00 17,41% 17,06% 05.09.2016 0,77% 21.09.2016
2014 58,00 32,00 20,40% 12,10% 03.09.2015 0,40% 24.09.2015
2013 169,60 93,60 43,00% 39,40% 05.09.2014 0,90% 25.09.2014
2012 154,00 85,10 44,10% 43,70% 05.09.2013 1,10% 25.09.2013
2011 140,00 77,36 59,60% 52,10% 05.09.2012 2,40% 25.09.2012
2010 135,00 76,86 90,70% 98,20% 08.09.2011 4,00% 23.09.2011
2009 86,40 50,00 71,00% 82,60% 15.09.2010 2,80% 04.09.2010