Okresy zamknięteOkresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania, których osoby pełniące obowiązki zarządcze w LPP nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach LPP, udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia.

Z racji posiadania przewagi informacyjnej okresami zamkniętymi objęci są członkowie zarządu LPP, rady nadzorczej LPP, niektórzy pracownicy LPP.Raportowanie wyników i okresy zamknięte w 2019 rokuDni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Styczeń                                                              
Luty                                                         X X X
Marzec                                                  
Kwiecień                                                       X
Maj                                          
Czerwiec                                                             X
Lipiec                                                              
Sierpień                                                  
Wrzesień                                                       X
Październik                                                        
Listopad                                                     X
Grudzień                                                              

  Weekendy
Weekendy w okresie zamkniętym
  Termin publikacji raportu okresowego
  Okresy zamknięte
X Dni niewystępujące w danym miesiącu