ŁAD KORPORACYJNY


Celem Ładu Korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. Doceniając wartość zasad Ładu Korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych i zapewnieniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek, LPP dokłada należytej staranności, aby zasady te miały powszechne zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu naszej Spółki.