Dobre Praktyki

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk przez LPP SA

Informacja na temat stanu stosowania przez LPP SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2015 rok

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Polityka różnorodności stosowana w LPP SA w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów