LPP to społecznie odpowiedzialna, polska firma rodzinna.