Raporty bieżące

09/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

07.06.2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 09/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 14:07

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 07 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

RB 09 2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA LPP SA