Raporty bieżące

RB 22/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku

01.07.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku      


Raport bieżący nr: 22/2010

Data: 01.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 181 mln złotych i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych w czerwcu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o ok. 4%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 51% i była wyższa o 3 punkty procentowe od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku wyniosła około 903 mln zł.

Przychody te były niższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego

 

RB 22 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku