Raporty bieżące

RB 22/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

29.05.2015

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA


Raport bieżący nr: 22/2015

Data: 29.05.2015

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 26 czerwca 2015 roku.

 

RB 22 2015 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał