Raporty bieżące

RB 22/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

29.05.2015
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA Raport bieżący nr: 22/2015 Data: 29.05.2015   Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 26 czerwca 2015 roku.   RB 22 2015 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA Projekty uchwał