Raporty bieżące

RB 26/2014 Aneks do znaczącej umowy

29.09.2014

 

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 26/2014
Data: 29.09.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA 12 lipca 2002 roku.
Na mocy ww. aneksu przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:
1) kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 01 października 2015 roku,
2) kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 29 września 2015 roku,
3) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa
przedłużona do 30 września 2016 roku
4) limit, w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 30 września 2016
roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

Rb26-14 14-09-29 Aneks do znaczącej umowy.pdf