Raporty bieżące

RB 19/2014 Aneks do znaczącej umowy

15.07.2014

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 19/2014
Data: 15.07.2014
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 15 lipca 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystywania kredytu do 15 września 2014 roku.
Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

Rb19-14 14-07-15 Aneks do znaczącej umowy.pdf