Raporty bieżące

RB 02/2015 Aneks do znaczącej umowy

09.01.2015

 

Aneks do znaczącej umowy   


Raport bieżący nr: 02/2015

Data: 09.01.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 09 stycznia 2015 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do umowy o linię rewolwingową z 13 grudnia 2011 roku, w ciężar której otwierane są akredytywy. Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 11 stycznia 2016 roku. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA w ciągu 12 miesięcy wynosi 262 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

Wartość największej umowy wynosi 170 mln zł. Umowa ta została zawarta 13 grudnia 2011 roku i dotyczy linii wielozadaniowej.

 

RB 02 2015 Aneks do znaczącej umowy