Raporty bieżące

RB 51/2016 Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego

25.10.2016

 

Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego


Raport bieżący nr: 51/2016

Data: 25.10.2016

Godzina: 14:15

 

Zarząd LPP SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 października 2016 roku złożona została przez Spółkę dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego LPP SA przez PKO Bank Polski SA (Bank) na mocy umowy z 13 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami termin obowiązywania ww. umowy kredytowej został określony do końca 2017 roku.

Na dzień złożenia dyspozycji wcześniejszej spłaty zadłużenie z tytułu ww. kredytu wynosi 45 mln zł.

Zgodnie ze złożoną dyspozycją spłata kredytu nastąpi w dniu 30 listopada 2016 roku i tym samym w ww. dacie umowa ulegnie rozwiązaniu.

O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego oraz jej istotnych zmianach Emitent informował w szczególności w raportach bieżących nr 50/2008 z 13 sierpnia 2008 roku, 29/2012 z 29 czerwca 2012 roku oraz 35/2012 z 20 sierpnia 2012 roku.

 

RB 51 2016 – Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego