Raporty bieżące

Informacja dotycząca naruszenia ładu

04.06.2011

 

Informacja dotycząca naruszenia ładu     


Raport bieżący nr: 1/2011 (dot. Ładu Korporacyjnego)

Data: 04.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że wskutek niedopatrzenia naruszona została zasada ładu korporacyjnego opisana w rozdziale II punkt 1 podpunkt 14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W wymaganym terminie nie zamieszczona została na stronie internetowej informacja mówiąca o braku w Spółce reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Stosowna informacja obecnie znajduje się na stronie internetowej.

 

RB 1 2011 (EBI) Informacja dotycząca naruszenia ładu korporacyjnego