Raporty bieżące

RB 24/2014 Informacja na temat dywidendy

28.08.2014

 

Informacja na temat dywidendy

 

Raport bieżący nr: 24/2014
Data: 28.08.2014
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17 z 23 czerwca 2014 roku Zarząd LPP SA informuje, że łączna ilość akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku wypracowanego w 2013 roku wynosi 1.812.145. W związku z tym tytułem wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 93,60 zł.

 

Rb24-14 14-08-28 Informacja na temat dywidendy.pdf