Raporty bieżące

Korekta RB 24/2022 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

01.06.2022

Korekta RB 24/2022 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 24/2022 korekta

Data: 01.06.2022

Godzina: 19:21

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Semper Simul Foundation sprostowanie, złożonego w dniu 31 maja 2022 i opublikowanego w raporcie bieżącym nr 24/2022, zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie zawiera sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich w liczbie akcji zwykłych na okaziciela posiadanych bezpośrednio i pośrednio (pkt 2 i 3 zawiadomienia).

Treść otrzymanego skorygowanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

Korekta RB 24 2022 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Załącznik korekta RB 24 2022 SSF – art. 69 UOF – zawiadomienie do KNF i Spółki-22-05-31_final-sig