Raporty bieżące

RB 30/2020 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10.11.2020

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Raport bieżący nr: 30/2020

Data: 10.11.2020

Godzina: 18:11

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku otrzymał od pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA, pana Jacka Kujawy – Wiceprezesa Zarządu LPP SA, pana Przemysława Lutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu LPP oraz pana Sławomira Łobody – Wiceprezesa Zarządu LPP powiadomienia o  nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2019 rok.

Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło z puli akcji własnych LPP SA.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 30 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Jacek Kujawa

Przemysław Lutkiewicz

Sławomir Łoboda