Raporty bieżące

Raporty Bieżące LPP SA 2005

31.12.2005

Raporty Bieżące LPP SA 2005.zip (pobierz wszystko)

 

Rb01-05-05-01-12-Terminy-przekazywania-raportow-okresowych

Rb02-05-05-01-13-Prognoza Rb03-05-05-01-13-Wyniki-osiagniete-w-2004-roku

Rb04-05-05-01-27-Wyznaczenie-daty-pierwszego-notowania

Rb05-05-05-01-28-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb06-05-05-01-31-Rejestracja-podwyzszenia-kapitalu Rb07-05-05-02-01-Znaczaca-umowa

Rb08-05-05-02-07-Przychody-ze-sprzedazy

Rb09-05-05-02-14-Znaczaca-umowa

Rb10-05-05-03-04-Znaczaca-umowa

Rb12-05-05-03-15-Rejestracja-spolki-zaleznej

Rb13-05-05-04-13-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy

Rb13-05-05-04-13-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy_eng

Rb14-05-05-05-04-Uzupelnienie-raportu-rocznego

Rb15-05-05-05-12-Przychody-ze-sprzedazy-w-kwietniu

Rb16-05-05-05-30-Znaczaca-umowa Rb17-05-05-06-03-WZA

Rb18-05-05-06-03-Projekty-uchwal-na-WZA

Rb19-05-05-06-08-Przychody-ze-sprzedazy-w-maju

Rb20-05-05-06-10-Ocena-sytuacji

Rb22-05-05-06-24-Podpisanie-umow-kredytowych

Rb23-05-05-06-29-Lad-korporacyjny

Rb25-05-05-06-29-Uchwaly-WZA

Rb26-05-05-07-06-Przychody-ze-sprzedazy-w-czerwcu

Rb27-05-05-07-22-Zbycie-akcji

Rb28-05-05-08-03-Przychody-ze-sprzedazy-w-lipcu

Rb29-05-05-08-03-Termin-przekazania-raportu-kwartalnego

Rb30-05-05-09-08-Przychody-ze-sprzedazy-w-sierpniu

Rb31-05-05-09-08-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb32-05-05-09-13-Zawiadomienie-o-zbyciu

Rb33-05-05-09-13-Rezygnacja-osoby-nadzorujacej

Rb34-05-05-10-05-Skonsolidowane-przychody-pazdziernik

Rb35-05-05-10-11-Transakcje-z-podmiotem-powiazanym

Rb36-05-05-10-14-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb37-05-05-10-14-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb39-05-05-12-05-skonsolidowane-przychody-listopad-korekta-prognozy

Rb40-05-05-12-14-Podwyzszenie-kapitalu Rb41-05-05-12-16-Przydzial-akcji

Rb42-05-05-12-23-Zbycie-akcji-emitenta-przez-osobe-zarzadz

Rb43-05-05-12-29-Wyznaczenie-daty