Raporty bieżące

Raporty Bieżące LPP SA 2006

31.12.2006

Raporty Bieżące LPP SA 2006.zip (pobierz wszystko)

 

Rb02-06-06-01-30-Szacunjkowa-wartosc-wyniku-netto

Rb03-06-06-01-30-Terminy-przekazywania-raportow-okresowych

Rb04-06-06-01-30-Aneks-do-umowy

Rb05-06-06-02-02-Skonsolidowane-przychody-styczen

Rb06-06-06-02-16-Wybor-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdanfinansowych

Rb07-06-06-02-17-Prognoza

Rb08-06-06-03-03-Przychody-w-lutym

Rb09-06-06-04-04-Przychody-w-IQ

Rb10-06-06-04-10-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb11-06-06-04-13-zmiana-terminu-raportu

Rb11-06-06-04-27-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb12-06-06-04-27-wykaz-raportow

Rb13-06-06-04-27-powtorne-przeslanie-jednostkowego-i-skons

Rb14-06-06-05-04-skonsolidowane-przychody

Rb15-06-06-05-08-Lad-korporacyjny

Rb16-06-06-05-16-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb17-06-06-05-29-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-porzadek-obrad

Rb18-06-06-05-30-Ocena-sytuacji-Spolki-LPP-S-A

Rb19-06-06-06-05-skonsolidowane-przychody

Rb20-06-06-06-20-Projekty-uchwal-na-WZA

Rb23-06-06-06-30-Powolanie-osoby-nadzorujacej

Rb25-06-06-06-30-Akcjonariusze

Rb26-06-06-06-30-Tresc-uchwal

Rb27-06-06-07-04-Przychody-czerwiec

Rb28-06-06-07-07-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb29-06-06-07-24-Aneks-do-umowy

Rb30-06-06-08-03-Przychody-ze-sprzedazy

Rb31-06-06-09-04-Przychody-ze-sprzedazy

Rb32-06-06-09-05-Instrumenty-finansowe

Rb34-06-06-10-09-LPP-SA-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb35-06-06-10-25-Przekroczenie-5-proc-glosow-na-WZA

Rb36-06-06-10-26-Informacja-uzyskana-w-trybie-art-160-ust-1-ustawy-w-obrocie-instrumentami-finansowymi

Rb37-06-06-11-03-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb38-06-06-11-06-Zmiana-terminu-przekazania-raportu-QSr-za-III-kwartal-2006-roku

Rb40-06-06-11-10-Korekta-prognozy-na-2006-rok

Rb41-06-06-11-17-Informacja-uzyskana-w-trybie-art-160-ust-1-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi

Rb42-06-06-11-28-Zawarcie-znaczacej-umowy