Raporty bieżące

Raporty Bieżące LPP SA 2007

31.12.2007

Raporty Bieżące LPP SA 2007.zip (pobierz wszystko)

 

Rb03-07-07-01-23-LPP-SA-nabycie-akcji-przez-osobe-zobowiazana

Rb08-07-07-03-02-Skonsolidowane-przychody-GK-LPP-w-lutym-2007-roku

Rb10-07-07-04-03-Skonsolidowane-przychody-GK-LPP-za-I-kw-2007

Rb11-07-07-05-07-Wykaz-rb-i-okresowych-przekazanych-do-publicznej-wiadomosci-w-2006

Rb12-07-07-05-07-Aktualne-oswiadczenie-o-przestrzeganiu-zasad-ladu-korporacyjnego

Rb13-07-07-05-07-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazyGK-LPP-za-kwiecien-2007

Rb13-07-07-05-23-Walne-zgromadzenie-akcjonariusz-porzadek-obrad

Rb14-07-07-05-29-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb15-07-07-06-04-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-w-maju

Rb16-07-07-06-14-Ocena-sytuacji-Spolki-LPP-SA-przez-Rade-Nadzorcza

Rb17-07-07-06-19-Projekty-uchwal-WZA

Rb19-07-07-06-29-Uchwaly-podjete-na-ZWZA

Rb20-07-07-06-29-Akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5proc-glosow

Rb21-07-07-07-03-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzeda_277y-w-czerwcu-2007

Rb22-07-07-07-18-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb23-07-07-08-02-List-intencyjny-umowa-na-wykonanie-usług

Rb24-07-07-08-03-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-w-lipcu-2007

Rb25-07-07-08-09-Zmiana-terminu-przekazania-raportu-za-II-kw-07

Rb26-07-07-08-13-Korekta-srodrocznego-skroconego-sprawozdania-finansowego-za-I-kw-07

Rb27-07-07-08-14-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb28-07-07-08-14-Jednolity-tekst-statutu

Rb29-07-07-09-05-Skonsolidowane-przychody-w-sierpniu-2007

Rb30-07-07-09-25-Rejestracja-spolki-zaleznej

Rb31-07-07-10-04-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy

Rb32-07-07-10-31-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb33-07-07-11-05-Zawarcie-znaczacej-umowy-z-PKO-BP-SA

Rb34-07-07-11-05-Skonsolidowane-przychody

Rb35-07-07-11-19-Nabycie-akcji-przez-osobe-zobowiazana

Rb36-07-07-11-22-Zbycie-i-nabycie-akcji-przez-osoby-zobowiazane

Rb37-07-07-12-04-Skonsolidowane-przychody

Rb38-07-07-12-11-Wybor-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych