Raporty bieżące

Raporty Bieżące LPP SA 2008

31.12.2008

Rb01-08-08-01-03-Skonsolidowane-przychody-G-K-LPP-SA-osiagniete-w-grudniu-2007

Rb02-08-08-01-03-Rezygnacja-osoby-nadzorujacej

Rb03-08-08-01-03-Informacja-dotyczaca-przestrzegania-zasad-ladu-korporacyjnego

Rb04-08-08-01-08-Zmiana-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-przyslugujacych-akcjonariuszom

Rb05-08-08-01-28-Terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2008-roku

Rb06-08-08-02-04-Przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-przez-GK-LPP-w-styczniu

Rb07-08-08-02-08-Informacja-o-ilosci-posiadanych-akcji

Rb08-08-08-02-08-Informacja-o-ilosci-posiadanych-akcji-oraz-o-zbyciu-akcji

Rb09-08-08-02-11-Szacunkowa-wartosc-zysku Rb10-08-08-03-03-Skonsolidowane-przychody

Rb10-08-08-03-03-Skonsolidowane-przychody

Rb11-08-08-03-10-Rejestracja-spolek-zaleznych

Rb12-08-08-03-12c-Zamiar-zakupu-akcji

Rb14-08-08-04-03-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-w-marcu-2008

Rb15-08-08-04-10-Podpisanie-listu-intencyjnego

Rb16-08-08-04-11-Realizacja-skupu-akcji-wlasnych

Rb17-08-08-04-15-Zmiana-terminu-przekazania-raportu-rocznego-2007

Rb18-08-08-04-29-Wykaz-raportow-biezacych

Rb20-08-08-05-08-Uchwala-Zarzadu-LPP-SA

Rb21-08-08-05-09-NWZA-porzadek-obrad

Rb23-08-08-05-21-Zakonczenie-subskrypcji-i-przydzial-akcji-serii-I

Rb24-08-08-05-21-Realizacja-skupu-akcji-wlasnych

Rb25-08-08-05-21-Zbycie-akcji-przez-osobe-zobowiazana

Rb26-08-08-05-27-Realizacja-skupu-akcji-wlasnych

Rb27-08-08-05-30-Realizacja-skupu-akcji-wlasnych

Rb29-08-08-06-02-Rejestracja-sadowa-podwyzszenia-kapitalu

Rb30-08-08-06-03-WZA-porzadek-obrad

Rb32-08-08-06-03-Zawarcie-znaczacej-umowy-aneks-do-umowy-z-Raiffeisen-Bank-Polska-SA

Rb33-08-08-06-03-Nabycie-akcji-przez-osoby-majace-dostep-do-informacji-poufnych

Rb34-08-08-06-05-Realizacja-skupu-akcji-wlasnych

Rb35-08-08-06-06-Projekty-uchwal-na-NWZA

Rb-36-2008-2008-06-13-zawarcie-umowy-inwestycyjnej

Rb37-08-08-06-16-Uchwaly-przyjete-na-NWZA

Rb38-08-08-06-16-Akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5proc-glosow-na-NWZA-w-dniu-16-czerwca-2008-roku

Rb39-08-08-06-18-Projekty-uchwal-na-WZA

Microsoft-Word-Rb41-08-08-06-24-Podpisanie-aneksu-do-umowy-kredytowej

Rb42-08-08-06-30-Akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5proc-glosow-na-WZA-w-dniu-30-czerwca-2008-roku

Rb43-08-08-07-01-Uchwaly-podjete-przez-WZA-w-dniu-30-06-2008-roku

Rb44-08-08-07-01-Powolanie-Rady-Nadzorczej-nowej-kadencji1

Rb45-08-08-07-01-Powolanie-zarzadu-nowej-kadencji

Rb46-08-08-07-01-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-przez-GK-LPP-SA-w-czerwcu-2008-roku

Rb48-08-08-07-31-Zawarcie-umowy-znaczacej-aneks-do-umowy-z-Pekao-SA

Rb49-08-08-08-01-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-przez-GK-LPP-SA-w-lipcu-2008-roku

Rb50-08-08-08-13-zawarcie-znaczacej-umowy

Rb51-08-08-08-21-rejestracja-spolki-zaleznej

Rb52-08-08-09-01-zmiany-nazwy-podmiotu-uprw-do-badania-sprawozdan-finansowych

Rb53-08-08-09-02-skonslidowane-przychody-w-sierpniu

Rb54-08-08-09-09-iformacja-dt-realizacji-umowy-inwestycyjnej

Rb55-08-08-09-15-zamiar-ogloszenia-wezwania-na-akcje-artman

Rb56-08-08-09-22-wezwanie-do-zapisywania-sie-na-akcje-artman

Rb57-08-08-09-24-podpisanie-aneksu-do-umowy-kredytowej

Rb58-08-08-10-02-skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-we-wrzesniu-2008

Rb59-08-08-10-23-Dopuszczenie-i-wprowadzenie-do-obrotu-gieldowego-akcji-serii-E-F-i-I

Rb60-08-08-10-24-Dopuszczenie-i-wprowadzenie-do-obrotu-gieldowego-akcji-serii-E-F-i-I

Rb61-08-08-10-28-Zawarcie-znaczacej-umowy

Rb62-08-08-10-28-Zakonczenie-przyjmowania-zapisow-na-sprzedaz-akcji-spolki-Artman-SA

Rb63-08-08-11-03-nabycie-znacznego-pakietu-akcji-spolki-Artman-SA

Rb64-08-08-11-03-Wejscie-w-zycie-uchwaly-nr-4-NWZA-LPP-SA-z-dnia-16-czerwca-2008-r

Rb65-08-08-11-03-Skonsolidowane-przychody-ze-sprzedazy-osiagniete-przez-GK-LPP-SA-w-pazdzierniku

Rb66-08-08-11-05-Zawarcie-umow-objecia-akcji-serii-J-LPP-SA

Rb67-08-08-11-07-rejestracja-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-zaleznej

Rb68-08-08-11-22-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia

Rb69-08 08-11-26 nabycie akcji LPP Rb70-08 08-11-27 zawarcie znaczacej umowy

Rb70-08 08-11-27 zawarcie znaczacej umowy

Rb71-08 08-12-02 skonsolidowane przychody osiagniete w listopadzie 2008

Rb72-08 08-12-05 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rb73-08 08-12-11 zawarcie umowy znaczacej

Rb74-08 08-12-15 akcjonariusze posiadajacy 5 proc glos na WZA

Rb75-08 08-12-15 uchwaly podjete na NWZA 15 grudnia

Rb76-08 08-12-16 zlozenie dokumentow zwiazanych z podwyzszeniem kapitału

Rb77-08 08-12-23 sprzedaz akcji LPP SA