Raporty bieżące

RB 01/ 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2008 roku

05.01.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2008 roku      Raport bieżący nr: 01/2009 Data: 05.01.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w grudniu 2008 roku (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman SA) przekroczyły 182 mln zł i były wyższe od osiągniętych w grudniu roku ubiegłego o 18%. W całym 2008 roku skonsolidowane przychody przekroczyły 1.552 mln zł i były wyższe od osiągniętych w roku poprzednim o 22%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów zrealizowanych przez GK Artman SA wyniosły w grudniu 2008 roku ok. 222 mln zł, zaś narastająco w okresie styczeń – grudzień osiągnęły wartość 1.622 mln zł. Konsolidacją objęty jest okres dwóch ostatnich miesięcy 2008 roku.   RB 01 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2008 roku