Raporty bieżące

RB 01/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał kalendarzowy (3 m-ce) oraz kalendarzowy rok 2019

07.01.2020

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał kalendarzowy (3 m-ce) oraz kalendarzowy rok 2019

Raport bieżący nr: 01/2020
Data: 07.01.2020
Godzina: 17:08

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za IV kwartał kalendarzowy 2019 roku:
• Przychody ze sprzedaży: 2 747 mln PLN (wzrost o 16% r/r),
• Zysk brutto na sprzedaży: 1 610 mln PLN (wzrost o 13% r/r),
• Koszty operacyjne: 1 067 mln PLN (wzrost o 16% r/r),
• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 483 mln PLN (wzrost o 11% r/r),
• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w IV kwartale kalendarzowym 2019 roku wzrosły o 2,1%.

Dane narastająco za 12 miesięcy 2019 roku:
• Przychody ze sprzedaży: 9 137 mln PLN (wzrost o 14% r/r),
• Zysk brutto na sprzedaży: 4 880 mln PLN (wzrost o 11% r/r),
• Koszty operacyjne: 3 894 mln PLN (wzrost o 10% r/r),
• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 876 mln PLN (wzrost o 16% r/r),
• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) za 12 miesięcy 2019 roku wzrosły o 3,7%,
• Powierzchnia handlowa na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1 246,9 tys. m2 (wzrost o 14% r/r).

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że ze względu na przesunięty rok obrotowy, rozrachunkowy czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 będzie wyjątkowo 4-miesięczny, obejmujący okres od początku października 2019 roku do końca stycznia 2020 roku.

Wstępne szacunkowe wyniki za rozrachunkowy czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 oraz cały rok obrotowy 2019/20 (okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku) będą podane 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) po zakończeniu sesji giełdowej.

 

RB 01 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2019 i za 2019 rok