Raporty bieżące

RB 01/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

11.01.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 01/2021

Data: 11.01.2021

Godzina: 09:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 08 stycznia 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 01 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 01 2021 – Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR Magda Piechocka