Raporty bieżące

RB 01/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku

04.01.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku                


Raport bieżący nr: 01/2010

Data: 04.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA osiągnięte w grudniu

2009 roku ok. 210 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w grudniu 2008 roku o 5%. Szacowana wysokość marży procentowej brutto na sprzedaży wypracowanej w grudniu była zbliżona do osiągniętej w pozostałych miesiącach IV kwartału 2009 roku i jednocześnie istotnie wyższa od osiągniętej w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku.

W 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.992 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w 2008 roku o 6%.

 

RB 01 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku