Raporty bieżące

RB 01/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku

02.01.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku

 

Raport bieżący nr: 01/2012

Data: 02.01.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 323 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2010 roku o 30 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 57% i była zbliżona do zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 roku wyniosła ok. 2 492 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 20 % od osiągniętych w roku poprzednim.

 

RB 01 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku