Raporty bieżące

RB 01/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku

02.01.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku                                                             


Raport bieżący nr: 01/2013

Data: 02.01.2013

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 408 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku o około 26%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 57% i była nieco wyższa od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 roku wyniosła ok. 3.217 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 29% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 01 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku