Raporty bieżące

RB 01/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013 roku

02.01.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 1/2014
Data: 02.01.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 526 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie 2013 roku wyniosła ok. 4.111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb01-14 14-01-02 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013