Raporty bieżące

RB 01/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2014

02.01.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2014

 

Raport bieżący nr: 01/2015
Data: 02.01.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 551 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 5%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 56% i była o około 2 punkty procentowe niższa od marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku wyniosła ok. 4.758 mln zł. Przychody te były wyższe o 16% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB01-15 15-01-02 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2014 roku