Raporty bieżące

RB 01/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2015 roku

04.01.2016

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2015 roku

 

Raport bieżący nr: 01/2016

Data: 04.01.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 653 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku o około 19%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 51% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2015 roku wyniosła 5.134 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 8% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia wyniosła ok. 843,4 tys. m kw i była większa o ok. 17% od powierzchni handlowej na koniec grudnia ubiegłego roku.

 

RB 01 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2015 roku