Raporty bieżące

RB 02/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

14.01.2010

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku             


Raport bieżący nr: 02/2010

Data: 14.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:

1. Raporty roczne

Raport roczny 2009: 2010-04-22

Skonsolidowany raport roczny 2009: 2010-04-22

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2010 wraz ze skróconym półrocznym

sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2010 roku: 2010-08-27

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne

sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2009: 2010-02-18

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2010: 2010-05-13

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2010: 2010-11-10

 

RB 02 2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku