Raporty bieżące

RB 02/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

28.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku          


Raport bieżący nr: 02/2019

Data: 28.01.2019

Godzina: 11:38

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny i skonsolidowany raport za 2018: 11.04.2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019: 12.09.2019

Skonsolidowane raporty kwartalne
– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019: 28.05.2019

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019: 19.11.2019

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Dodatkowo, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka zmienia swój rok obrotowy, który był zgodny z rokiem kalendarzowym i przechodzi na rok obrotowy trwający od lutego do stycznia. W związku z tym rok obrotowy i podatkowy za 2019 rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i będzie trwał 13 miesięcy do 31 stycznia 2020 roku. Począwszy od 1 lutego 2020 roku każdy następny rok obrotowy będzie trwał 12 kolejnych miesięcy i będzie się kończył 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym okresy sprawozdawcze w 2019 roku będę przedstawiać się następująco:

I kwartał 2019 – od 1 stycznia do 31 marca (3 miesiące)

II kwartał 2019 – od 1 kwietnia do 30 czerwca (3 miesiące)

III kwartał 2019 – od 1 lipca do 30 września (3 miesiące)

IV kwartał 2019 – od 1 października do 31 stycznia (4 miesiące)

RB-02-2019-Terminy-publikacji-raportów-okresowych-w-2019-roku