Raporty bieżące

RB 02/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

15.01.2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr: 02/2020

Data: 15.01.2020

Godzina: 11:38

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2019/20: 29 kwietnia 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020: 22 października 2020 roku.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020: 25 czerwca 2020 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020: 17 grudnia 2020 roku.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019/20 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Dodatkowo, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka zmieniła swój rok obrotowy, który dotychczas był zgodny z rokiem kalendarzowym i przeszła na rok obrotowy trwający od lutego do stycznia kolejnego roku.

W związku z tym rok obrotowy i podatkowy za 2020 rozpocznie się 1 lutego 2020 i  będzie trwał do 31 stycznia 2021 roku, a okresy sprawozdawcze w 2020 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2020 – od 1 lutego do 30 kwietnia;

II kwartał 2020 – od 1 maja do 31 lipca;

III kwartał 2020 – od 1 sierpnia do 31 października;

IV kwartał 2020 – od 1 listopada do 31 stycznia 2021.

 

RB 02 2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku