Raporty bieżące

RB 02/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku        

13.01.2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku          


Raport bieżący nr: 02/2021

Data: 13.01.2021

Godzina: 14:41

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2020/21: 29 kwietnia 2021 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021/22: 14 października 2021 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021/22: 24 czerwca 2021 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021/22: 16 grudnia 2021 roku.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020/21 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021/22 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok obrotowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2021 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2021 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2022 roku, a okresy sprawozdawcze w 2021 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2021/22 – od 1 lutego do 30 kwietnia;

II kwartał 2021/22 – od 1 maja do 31 lipca;

III kwartał 2021/22 – od 1 sierpnia do 31 października;

IV kwartał 2021/22 – od 1 listopada do 31 stycznia 2022.

 

RB 02 2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku