Raporty bieżące

RB 02/2009 Uzupełnienie do raportu bieżącego 02/2009

06.01.2009
  Uzupełnienie do raportu bieżącego 02/2009                                                                                                                                                                                                              Raport bieżący nr: 02/2009 Data: 06.01.2009     W uzupełnieniu raportu bieżącego 2/2009 Zarząd LPP SA informuje, że podmiotem z którym zostały zawarte opisane umowy najmu lokali w Galerii Jurajskiej jest GTC Galeria CTWA Sp. z o.o.   RB 02 2009 Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 02 2009