Raporty bieżące

RB 02/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

11.01.2011

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku                                                                         

                      

Raport bieżący nr: 02/2011

Data: 11.01.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

1. Raporty roczne

Raport roczny 2010: 2011-04-20

Skonsolidowany raport roczny 2010: 2011-04-20

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2011 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2011 roku: 2011-08-29

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2010: 2011-02-23

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2011: 2011-05-11

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2011: 2011-11-09

 

RB 02 2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku